Австралиска туристичка виза

 
Документи за Австралиска туристичка виза  

Од гарантот: 

- статутарна декларација (Statutary declaration) - специјален образец кој се издава кај овластено лице (во која гарантот изјавува дека ќе ги сноси сите трошоци за Вашиот престој таму и гарантира дека ќе ја напуштите, Австралија пред истекот на визата) или (спонзориран посетител-ако вложат пари како гаранција (околу 10 000 АУД) кои се гаранција и се враќаат кога лицето ќе се врати) 

- банковен биланс (од банка за висина на примањата и заштедевина ако има и ако се сака да се приложи) 

- фотокопија од Австралиско државјанство и пасош 

- изводи од матична книга на родени да се докаже сродство ако се во сродство 

- покана за закажана свадба или друг повод (ако има) 

Од поднесителот: 

- формулари - кои се поплнуваат во нашата агенција 

- 1 фотографија на бела позадина пасошки формат 

- фотокопија од пасош 

- потврда од работа за редовен работен однос да биде наведено:од кога е на наведното работно место,

на кое работно место работите, колку прима плата, дека му се дозволува на работникот да користи годишен одмор од 26 работни дена и другото ако е повеќе неплатен годишен одмор,М1 М2 со печат од фирмата) 

- потврда за висината на примањата за вработени тоа е претходната точка - потврда од работа и М1/М2 (за пензионери приложени чекови од пензијата) 

- за ученици и студенти потврда од училиште/индекс од факултет 

- уверение за поседуван имот(тапии, имотен лист ,сообраќајни книшки ....) се вади од катастар 

- потврда од банка за заштедевина 

- венчаница ( нова ) доколку лицето е во брак 

- уплата на такса за виза  

Цена на визата - информации во агенцијата

ОДИСЕА ХОЛИДЕЈС Д.О.О. ОХРИД
ул. "Димитар Влахов" бр.15 локал 1
T: +389(0) 46 520 400 M: +389(0) 78 968 419 

 

 

 

 


 

Сподели!

758

Leave a comment

You are commenting as guest.