Виза за Британија (Англија, Шкотска, Велс, Северна Ирска)

 

Потребни документи за Британска виза

Од гарантот:

- гаранција

- банковен биланс (од банка за висината на примањата и потврда за заштедевина);

- фотокопија од државјанство или копија од пасош;

-изводи од матична книга на родените да се докаже сродство, доколку сте во сродство;

-покана за закажана свадба или крштевка (ако се оди во Велика Британија по повод тоа).

Од подносителот:

- пополнети формулари

- пасош + фотокопија (со важност колку што е и бараната виза);

- 2 фотографии во боја (пасошки формат на CD и принтана);

- потврда од работа за редовен работен однос (да биде наведено од кога и на кое работно место работите) и користење на платен / неплатен одмор;

- потврда за висината на примањата (за пензионери прило-ени чекови од прензиата)

-за ученици и студенти потврда од училиште или факултет

-уверение за семејна состојба

-уверение за поседуван имот ( тапии, сообраќјајни ...)

-потврда од банка за заштедевина

-потврда за неказнуван од МВР

-венчаница (за венчани)

-потврда од работа за редовен работен однос (од брачниот другар) и висина на примањата

-за лица постари од 70 г. лекарско уверение

-цена на визата, информација во агенцијата:

ОДИСЕА ХОЛИДЕЈС Д.О.О. ОХРИД
ул. "Димитар Влахов" бр.15 локал 1
T: +389(0) 46 520 400 M: +389(0) 78 968 419

 

Сподели!

5988

Leave a comment

You are commenting as guest.